Quần dài

Quần ngắn

Váy jeans


Áo jeans

Quần vải

Big size nữ


Sales


Quần dài

Quần ngắn

Áo jeans


Kaki

Big size

Quần

Áo


Chính sách bảo mật

Quanjeandep.com (sau đây gọi tắt là "chúng tôi" hay "Trang Web") cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Dữ liệu của bạn chỉ được sử dụng để xử lý các đơn hàng của bạn và cho mục đích tiếp thị của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Quanjeandep.com hoặc bằng cách mua sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách này, vì vậy hãy dành thời gian của bạn để đọc chính sách này.

Những loại thông tin của bạn Quanjeandep.com thu thập:

1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin bạn cung cấp trên trang web Quanjeandep.com, hoặc cung cấp cho chúng tôi bằng bất kỳ cách nào khác. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi với một số loại thông tin. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như để giúp chúng tôi quản trị trang web của chúng tôi.

2. Thông tin chúng tôi thu thập được bằng phương tiện tự động: Chúng tôi cũng tự động nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi. Ví dụ khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng cookie. Chúng tôi sẽ nhận được một số thông tin khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi.

3. Từ các nguồn khác: Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như cung cấp cho bạn đề xuất đặc biệt mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ được quan tâm.

Quanjeandep.com chia sẻ thông tin của bạn với những người khác?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không có sự liên kết trong việc phục vụ bạn, trừ khi bạn đã yêu cầu hoặc cho phép chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn phù hợp với chính sách bảo mật như sau: 

Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng các công ty, cá nhân khác để thực hiện một số chức năng thay mặt chúng tôi. Ví dụ: để cung cấp bưu phẩm, bưu kiện, gửi thư hoặc email, để phân tích dữ liệu, hỗ trợ tiếp thị, để thanh toán và cung cấp dịch vụ cho bạn. Họ có thể truy cập vào dữ liệu mà họ cần phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, nhưng lạm dụng các dữ liệu cho các mục đích khác đều bị cấm.

Để bảo vệ Quanjeandep.com và những người khác: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân về bạn khi được cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn để chống lại gian lận, tội phạm và thực thi hợp đồng của chúng tôi với bạn.

Làm thế nào Quanjeandep.com sử dụng Cookies?

Quanjeandep.com có thể sử dụng "cookies" để thu thập hoặc đăng nhập thông tin nhất định. Cookie là một phần thông tin mà trang web lưu trữ trên một máy tính cá nhân và sau đó có thể lấy lại. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie cho một số mục đích quản trị trang web, ví dụ, để lưu trữ các sở thích của bạn cho một số loại sản phẩm hoặc để lưu trữ một mật khẩu để bạn không cần nhập vào mỗi lần bạn ghé thăm trang web của chúng tôi. Nếu bạn không thấy thoải mái với việc sử dụng các công nghệ cookie, bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối cookie. 

Bình luận, Nhận xét, Thông tin khác

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể đưa lên hoặc gửi ý kiến, đánh giá, và các thông tin khác vào các trang web. Khi bạn gửi hoặc gửi thông tin như vậy sẽ có một số thông tin của bạn được công bố công khai, và không thuộc đối tượng chính sách này. 

Thay đổi chính sách bảo mật : Trong quá trình phát triển trang web, chúng tôi có quyền thay đổi một phần hay toàn bộ các điều khoản của chính sách bảo mật nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất các vấn đề về bảo mật của bạn. 

Góp ý và phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét ​​về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại quanjeandep@gmail.com

Thông tin chủ sở hữu và chịu trách nhiệm
Ông: Nguyễn Anh Tú - Số 55 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 0988.084.657
Số ĐK KD: 01A8016476 Đăng ký lần đầu ngày 18/03/2014